پورتفولیو معماری

شیت بندی و ساخت پورتفولیو معماری جهت پذیرش از دانشگاه های معتبر جهان

خدمات ما

diag-22
ساخت دیاگرام ها و روند طراحی معماری

دیاگرام های طراحی و روند طراحی تاثیر بسیار زیادی در شانس پذیرش شما و قوی تر شدن پورتفولیوی شما دارد . بر این اساس با

ادامه
portfolio-small
طراحی و ساخت پورتفولیو معماری

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری جهت پذیرش. شیت بندی و ساخت پورتفولیو با توجه به استانداردهای موجود و بر اساس خواسته های دانشگاه مورد

ادامه
render2
بازسازی پروژه ها و پست پروداکشن

بازسازی پروژه های قدیمی شما از پرزانته دوبعدی تا سه بعدی و رندر. پست پروداکشن رندرهای قدیمی ، راه حلی با صرفه اقتصادی و سریع

ادامه

Architecture Portfolio

Portfolio Design , Rendering & Post Production

نمونه کار پورتفولیو معماری

بخشی از پورتفولیو های انجام شده

archportfolio.ir (21)

نمونه کار پورتفولیو معماری 21

  طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه...
archportfolio.ir (20)

نمونه کار پورتفولیو معماری 20

    طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی...
archportfolio-ir-3

نمونه کار پورتفولیو معماری 19

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-7

نمونه کار پورتفولیو معماری 18

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-4

نمونه کار پورتفولیو معماری 17

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-1

نمونه کار پورتفولیو معماری 16

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-5

نمونه کار پورتفولیو معماری 15

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-9

نمونه کار پورتفولیو معماری 14

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-10

نمونه کار پورتفولیو معماری 13

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-12

نمونه کار پورتفولیو معماری 12

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-11

نمونه کار پورتفولیو معماری 11

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-8

نمونه کار پورتفولیو معماری 10

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-6

نمونه کار پورتفولیو معماری 9

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-2

نمونه کار پورتفولیو معماری 8

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-15

نمونه کار پورتفولیو معماری 7

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
016

نمونه کار پورتفولیو معماری 6

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-14

نمونه کار پورتفولیو معماری 5

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-13

نمونه کار پورتفولیو معماری 4

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
017

نمونه کار پورتفولیو معماری 3

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-19

نمونه کار پورتفولیو معماری 2

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...
archportfolio-ir-18

نمونه کار پورتفولیو معماری 1

طراحی و شیت بندی پورتفولیو معماری ساخت دیاگرام های معماری و روند طراحی پروژه بازسازی...

بازسازی و پست پروداکشن پروژه ها

بازسازی کلی پروژه های شما و یا پست پروداکشن رندرهای شما ، شانس پذیرش شما را چند برابر خواهد کرد

درباره ArchPortfolio

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

درباره ما

  شرح خدمات کلی : رندرینگ پروژه های معماری ساخت دیاگرام های طراحی و اقلیمی و …. ساخت روند طراحی بازسازی و پست پروداکشن پروژه

تماس با ما

info [at] archportfolio.ir

تماس با ما

تماس صرفا از طریق تلگرام :

https://t.me/arch_designer

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما


نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما